materiały

Kilka pomocnych wiadomości dotyczących utylizacji szkodliwych śmieci

Od pewnego już czasu mamy świadomość, że azbest to trucizna dla ludzi i dla środowiska, w którym żyjemy. Z tego powodu likwidowane są azbestowe elementy z różnego rodzaju miejsc. Ale skoro to trujący materiał, to nie możemy go, zwyczajnie wyrzucić na śmieci, należy go utylizować.