butelki

Magazynowanie i dystrybucja biologicznych depresatorów, nawozów i paliw może być nietrudna

kanistry plastikowe
Autor: HM Revenue & Customs
Źródło: http://www.flickr.com
Magazynowanie paliw ciekłych, depresatorów oraz nawozów jest etapem, w którym produkty są najmniej narażone na niebezpieczeństwo reakcji. Jeżeli są zachowane odpowiednie normy postępowania pośród pracowników, a stan techniczny pojemników magazynowych cieczy niebezpiecznych jest zgodny z przyjętymi zasadami ich przechowywania.