ERP

Oprogramowanie w służbie biznesu

Translatica 7 Office Comfort
Autor: www.techdata.pl
Źródło: www.techdata.pl
To wyzwanie ma na calu część IT, nazywana Enterprise Information Management, w skrócie EIM. Informatycy parają się ciągłym usprawnianiem działalności biznesowej.