Procedura wyznaczenia punktów granicznych jest procesem złożonym, wymagającym fachowej wiedzy i przygotowania zawodowego geodety

Pierwsze punkty graniczne były zazwyczaj granicami naturalnymi. W notacjach ksiąg hipotecznych, własność nieruchomości opisywana była za pomocą punktów w terenie np. lewym brzegiem potoku, aż do drogi prowadzącej do młyna i dalej skrajem lasu etc.. Uprawiając ziemię, kamienie które przeszkadzały podczas prac polowych, ludzie wyrzucali na granice pomiędzy własnościami i tak sąsiedzi jednomyślnie współtworzyli mury graniczne. Innym sposobem wyznaczenia linii granicznej własności, było sadzenie drzew i krzewów na granicy.
geodeci w pracy
Autor: Alissa Walker
Źródło: http://www.flickr.com
Rzeki, pasma grzbietów górskich, tereny bagienne i obszary leśne, stanowiły granice osad. Od XIX wieku, z potrzeby nałożenia opłaty gruntowej, instytucją odpowiedzialną za wyznaczanie granic własności, stało się państwo.Tak zrodziła się ewidencja gruntów. Własność w ewidencji gruntów z reguły jest określona na gruncie, a dane liczbowe i mapy są wyłącznie zapisami formalno-technicznymi tego stanu. W czasach komputeryzacji i technizacji, geodeci mają do dyspozycji najnowszej generacji i dokładne oprzyrządowanie, dzięki którym wytyczenie punktów granicznych to "pestka". Pomimo tego, całe postępowanie dotyczące wyznaczenia granic nieruchomości, jest dość złożone. (http://mptgeo.pl/grunty) Granica działki to obszar, w którym właściciel może korzystać ze swego prawa. Dlatego, tak istotne jest prawidłowe wytyczenie przebiegu linii granicznych. W sytuacji, gdy brak jest konkretnych informacji dopuszczających wznowienie usytuowania punktów granicznych, trzeba zlecić usługi geodezyjne. http://mptgeo.pl/

geodeta sprawdzający mapy
Autor: NAVFAC
Źródło: http://www.flickr.com
Geodeta, ustala przebieg punktów granicznych w ramach rozgraniczenia nieruchomości. W celu zagwarantowania każdemu sposobności ochrony swych praw, zostały ustanowione określone sposoby postępowania administracyjnego i sposoby postępowania sądowego. Rozgraniczenie działki kończy decyzja wydawana przez urząd przeprowadzający rozgraniczenie wówczas gdy strony są jednomyślne co do wyznaczonego przez osobę z uprawnieniami geodezyjnymi przebiegu granic. W sytuacji pojawienia się niezgody na tle granic, osoba z uprawnieniami geodezyjnymi przekonuje strony do zawarcia porozumienia. Gdy, do ustanowienia porozumienia nie dojdzie, sprawa rozgraniczenia przekazywana jest z urzędu, do sądu.