Segregacja odpadów i wiążące się z tym obowiązki

Na świecie już wiele lat temu zaobserwowano, jak bardzo ważna jest właściwa ochrona przyrody. Wpływ ludzi, a przede wszystkim przemysł, jest elementem w największym stopniu przyczyniającym się do zanieczyszczenia środowiska, a co za tym idzie – do powolnego zanikania rozmaitych przydatnych surowców naturalnych. Ludzie muszą więc wdrożyć czynności których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania neiczystości na przyrodę. Zalicza się do nich między innymi segregacja śmieci. Umożliwia ona ponowne wykorzystanie dużej liczby elementów, dzięki czemu chroni się Ziemię. Obowiązek takiej segregacji wprowadzono juz przykładowo we wszystkich krajach europejskich, również na terenie Polski. Niestosowanie się do tego nakazu grozi nałożeniem kary pieniężnej. Na terenie Polski powinność ta objęła nie tylko zwykłe gospodarstwa, ale też inne obiekty, takie jak na przykład sklepy, centra handlowe czy akademiki. Na dzień dzisiejszy niewątpliwie segregacja jest już zjawiskiem rozpowszechnionym, które nikogo nie dziwi. Cały czas jednak występuje sporo problemów, biorących się przykładowo z niejasnych instrukcji dotyczących segregacji.
Rozmaite barwy kontenerów na zróżnicowane odpadykosze przeznaczone do segregacji śmieci
Autor: Matthias Buchmeier
Źródło: http://www.flickr.com
Podstawą całego systemu segregacji jest fakt zapewnienia mieszkańcom miejscowości lub gmin włąściwych kontenerów na odpady. Nierzadko są to różnobarwne worki, do których dołącza się instrukcję. Zawiera się w niej wskazówki na temat tego, do jakiego worka wrzucać konkretne typy odpadów. W niektórych miejscach można również znaleźć kosze do segregacji śmieci, które również występują w różnych barwach i są odpowiednio podpisane.

Problemy z segregacją i odpady zmieszane

Całkiem często spotykane są wątpliwości w kwestii segregacji. Czasami wynikają one z niedopatrzenia odpowiedzialnych za to służb, które na przykład nie dostarczają kontenera na określony rodzaj odpadu. Większa część kłopotów bierze się jednak z niewiedzy w kwestii dopasowywania danych odpadów do konkretnej ich grupy. Nierzadko również zapomina się o takich czynnościach, jak mycie opakowań z tworzyw sztucznych przed ich wyrzuceniem. Wielu ludzi nie robi tego również z uwagi na brak czasu.